POMIARY CZASU DOBIEGU

Informacje
Rozszerzenie działalności firmy o wykonywanie pomiarów czasów dobiegów maszyn

Kontakt

R.J. Automatyka s.c.

Kontakt

Jan Kowalczyk
mobile 533-655-894
mail: kowalczyk@rjautomatyka.pl

Rafał Bartoszczuk
mobile 533-655-260
mail: bartoszczuk@rjautomatyka.pl

Chcieli bysmy Panstwa poinformować, że od połowy maja nasza firma w swojej ofercie będzie posiadać certyfikowany miernik do pomiaru czasów dobiegu i rozpoczniemy wykonywanie pomiarów.


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Kilka słów o wykonywaniu pomiarów oraz normach z tym związanych

POMIARY I BADANIE DOBIEGU MASZYN


Nieodzownym działaniem, jakie należy wykonywać cyklicznie w zakładzie produkcyjnym jest badanie dobiegu maszyny – jest to badanie specjalnym urządzeniem nazywanym dobiegometrem, dzięki któremu możemy precyzyjnie określić czas zatrzymania ruchu niebezpiecznego maszyny, która została wyposażona w szczególne elementy bezpieczeństwa mające za zadanie wysyłanie informacji o wtargnięciu w niebezpieczną strefę. Badanie dobiegometrem powinno być wykonywane szczególnie dla kilku elementów bezpieczeństwa.

Są to:

1. Kurtyna i bariera bezpieczeństwa

2. Start oburęczny

3. Krańcówka osłony bez funkcji ryglowania

4. Skaner bezpieczeństwa

5. Maty naciskoweJAK CZĘSTO?


Co ważne, badania dobiegu maszyny powinno się wykonywać regularnie. Dla niektórych maszyn są to przyjęte zalecenia normy typu C lub wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Należy o tym pamiętać mając na uwadze wydłużanie się czasów przełączania komponentów w wyniku eksploatacji maszyny. Wtedy badanie dobiegu wykaże nawet niezauważalną dla operatora, pierwszą oznakę, że należy wymienić natychmiast niektóre elementy bezpieczeństwa mimo ich pozornie niezawodnej pracy.PRZEBIEG BADANIA BEZPIECZEŃSTWA I DOBIEGU MASZYN


Pomiarom poddaje się komponent ochronny i element niebezpieczny. Aby uzyskać wynik miarodajny, dla każdego punktu powtarza się pomiar 10 razy. Przykładowo: maszyna posiadaj 2 siłowniki z ruchem niebezpiecznym zabezpieczone kurtyną bezpieczeństwa i startem oburęcznym - będzie posiadała 4 punkty pomiarowe. W takim przypadku osoba wykonująca badanie będzie musiała wykonać 4 przezbrojenia układu pomiarowego oraz 40 pomiarów.NORMY PRAWNE

O potrzebie podjęcia dodatkowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa mówi norma ISO 13855 Pkt. 5.2 „Wydajność Systemu Zatrzymania (Ogólna)”:

"(...) Ogólna wydajnośc systemu hamowania/zatrzymania jest zasadniczą cechą lokalizacji urządzenia ochronnego. Wszelkie odchylenia od czasu zatrzymania maszyny są brane pod uwagę podczas oceny. W przypadku, gdy czas zatrzymania może ulec pogorszeniu w okresie eksploatacji urządzenia, należy podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia prawidłowej wydajności systemu hamowania/zatrzymania (...)."

"(...) kontrole, charakter i częstotliwość powinny być określone w instrukcji (...)."

Załącznik D:

- pkt. D.1 "Kiedy dać sygnał do zatrzymania."

"(...) Sygnał pozorujący aktywację urządzenia zabezpieczającego (tj. sygnał stop) powinien brać pod uwagę urządzenie chwilę/położenie/fazę ruchu, która daje najdłuższy czas zatrzymania. Najgorszy scenariusz zatrzymania maszyny, powinien być stosowany (do tego stopnia, że jest realny). Przy określeniu tego scenariusza czynniki takie jak masa narzedzia, temperatura, czas przełączania zaworów i starzenia części powinny być brane pod uwagę. W większości przypadków najgorszy przypadek występuje przy maksymalnej prędkości maszyny (...)."

- pkt. D.2 "Jak obliczyć całkowitą wydajność systemu zatrzymania."

"(...) Jeden z pomiarów nie jest wystarczający dla obliczenia minimalnej odległości. Wymagane jest co najmniej 10 pomiarów. Najwyższa zmierzona wartość lub średnia plus trzy odchylenia standardowe, wartość wyższa, powinna być stosowana do obliczenia minimalnej odległości (...)."

Oraz DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/104/WE Z Dnia 16 Września 2009 R. - Dotycząca Minimalnych Wymagań W Dziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Użytkowania Sprzętu Roboczego Przez Pracowników Podczas Pracy (Druga Dyrektywa Szczegółowa W Rozumieniu Art. 16 Ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG) Artykuł 5 " Kontrola Sprzętu Roboczego.":

"(...) 1. Pracodawca zapewnia, aby w przypadkach, gdy bezpieczeństwo sprzętu roboczego uzależnione jest od warunków jego instalowania, poddany był on wstępnej kontroli (po zainstalowaniu i przed pierwszym wprowadzeniem do użytku) oraz kontroli po przeprowadzeniu montażu na nowym miejscu lub w nowej lokalizacji przez właściwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa lub praktyk krajowych, celem zagwarantowania, że sprzęt został prawidłowo zainstalowany i działa we właściwy sposób.

W celu utrzymania warunków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz dla wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca zapewnia, aby sprzęt roboczy narażony na działania powodujące takie usterki podlegał:

a) okresowym kontrolom oraz, w miarę potrzeby, badaniom wykonanym przez właściwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub praktyk krajowych;

b) specjalnym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub praktyk krajowych, za każdym razem, gdy zaszły wyjątkowe okoliczności, które mogą narażać bezpieczeństwo sprzętu roboczego, takie jak modyfikacja prac, wypadki, zjawiska naturalne lub przedłużone okresy przestoju (...)"

Zaufali nam: